OPS

Dane operacyjne

Współrzędne geograficzne ARP według WGS-84:

Lądowisko położone jest pośród pól uprawnych, w terenie równinnym, od wschodu ograniczony kompleksem leśnym, od zachodu miejscowością Ldzań.

Lądowisko przeznaczone jest do operacji startów i lądowań wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością (VFR) w dzień i w nocy dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) 5700kg.

Wykorzystywane jest do:

Zgłoszenie operacji lotniczej

Zachęcamy do korzystania z lądowiska. W celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji wymagamy zgłoszenia swojego przylotu Zarządzającemu z wyprzedzeniem przynajmniej na 6h przed planowaną operacją.

Przed przylotem koniecznie zapoznaj się z poniższymi danymi operacyjnymi oraz naszą instrukcją INOP.


Wymiary Lądowiska

Główny kierunek startu/lądowania:

Lądowisko posiada drogę startową, która pozwala na starty i lądowania na dwóch kierunkach – wschodnim i zachodnim (064°GEO i 244°GEO).

Trawiasta droga startowa jest oznakowana białymi prostokątnymi betonowymi ogranicznikami o wymiarach 1,0 m x 3,0 m, rozmieszczonymi co 100 m wzdłuż obu krawędzi pasa. Przesunięte progi pasów startowych oznaczone są białymi betonowymi ogranicznikami w kształcie litery „L” o łącznych wymiarach 4,0 m x 4,0 m.

Dodatkowo na progach DS, pomiędzy „L” są białe betonowe kwadraty o wymiarach 1,0 m x 1,0 m będące podstawą lamp progowych.

Znaki tożsamości DS „24” oraz „06” są stworzone z betonu, pomalowane na biało, i są zrównane z powierzchnią trawiastą. Do lotów nocnych wzdłuż obu krawędzi, co 100 m, proporcjonalnie (na betonowych ogranicznikach) rozmieszczone są lampy, w żółtej obudowie i wysokości 20 cm, barwa światła biała – dookólna.

Na obu progach DS, lampy kierunkowe o kolorze światła czerwonej i zielonej – po 6 sztuk na każdy kolor i każdy próg DS.

Procedury

SZCZEGÓLNE PROCEDURY OPERACYJNE

Starty i lądowania na którymkolwiek kierunku mogą być wykonywane przez statki powietrzne, których osiągowe parametry (techniczne) pozwalają na ich bezpieczne wykonanie tj. przejście nad przeszkodami z przewyższeniem minimum 15 m, oraz lądowanie i dobieg z uwzględnieniem skróconego dystansu DS.

W przypadku chęci wykonania lądowania na lądowisku przez przylatujące statki powietrzne, w przypadku braku informacji o kierunku wiatru i kierunku wykorzystywanego pasa, powinien on przylecieć nad ARP lądowiska na wysokości przewyższającej o ok. 100 m. (300 ft) wysokość lotu po kręgu, zorientować się na podstawie wskaźnika kierunku wiatru o kierunku wiatru i po wybraniu kierunku lądowania rozpocząć procedurę budowy pełnego kręgu nadlotniskowego.

Wskazanym jest poinformowanie metodą rozgłaszania ewentualnych innych użytkowników lądowiska o swoich zamiarach.

SKOKI SPADOCHRONOWE

Jednoczesne wykonywanie skoków spadochronowych i lotów statków powietrznych jest możliwe przy zapewnieniu przez organizatora skoków dwustronnej łączności radiowej. Wyskok skoczków możliwy jest tylko i wyłącznie po: upewnieniu się przez organizatora lotów drogą radiową, czy w rejonie lądowiska znajdują się inne statki powietrzne, ogłoszeniu komunikatu drogą radiową przez dowódcę statku powietrznego wywożącego skoczków lub przez organizatora lotów, że wyskok nastąpi za podany czas, na danej wysokości.

Dowódcy statków powietrznych przylatujących z zamiarem lądowania, na czas od wyskoku skoczków do ich lądowania ma obowiązek oczekiwania w rejonie wskazanym drogą radiową przez organizatora lotów lub Zarządzającego. Wszystkie operacje lotnicze należy zgłaszać Zarządzającemu. Wykonywanie operacji startów i lądowań może odbywać się wyłączenie za zgodą organizatora lotów lub Zarządzającego. Obowiązuje również Rozporządzenie MI i B z dnia 4 października 2017 r. w sprawie kierującego lotami poz. 1960.

PROCEDURY ANTYHAŁASOWE

Lądowisko LDZAŃ położone jest w bezpośredniej bliskości wielu działek letniskowych w miejscowościach Ldzań oraz Ldzań-Kolonia. Zalecany pas do startu i lądowania to DS 24. Jednakże pilot podejmuje ostateczną decyzję co do wyboru kierunku startu i/lub lądowania w zależności od warunków meteorologicznych, osiągów statku powietrznego, kwestii operacyjnych oraz własnych umiejętności.

PRÓBA SILNIKA

Zabrania się wykonywania prób silnika w miejscach pomiędzy drogą powiatową (na zachód od progu DS 06) a ARP. Zaleca się używanie minimalnej mocy silników podczas operacji naziemnych w tym rejonie.

START

Start z kierunku DS 24 należy wykonać z odchyłką w prawo o około 15 stopni od osi pasa. Pierwszy zakręt wykonać dopiero po minięciu zabudowań mieszkalnych
w miejscowości Ldzań.

WZNOSZENIE

Po oderwaniu należy utrzymywać prędkość zapewniającą najlepszy gradient wznoszenia.

KRĄG

Zaleca się wykonywanie dwuzakrętowego kręgu północnego. Należy zwrócić szczególną uwagę na bliskość granicy CTR/TMA EPLL oraz punku VFR EPLL-H, w którego rejonie mogą znajdować się statki powietrzne będące na łączności z TWR EPLL (124,230 MHz).

LOTY NOCNE

Wykonywanie lotów nocnych odbywa się przy użyciu urządzeń (lamp) zamontowanych na stałe co 100m wzdłuż krawędzi DS 24/06. Oświetlenie nie jest zgodne ze standardami ICAO. Uruchomienia oświetlenia dokonuje zarządzający na wniosek pilota statku powietrznego korzystającego z lądowiska, który powinien być zgłoszony z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

Zabrania się wykonywania startów i lądowań na lądowisku w nocy bez włączonego oświetlenia.

Przepisy naziemne

STATKI POWIETRZNE

Kołowanie wykonuje się łącznością radiową, po pasie startowym. Jeżeli nie jest prowadzona łączność radiowa należy zwiększyć obserwację przestrzeni powietrznej, utrzymywać nasłuch radiowy na częstotliwości Łask Tower 133,075 MHz (w czasie pracy TWR MIL EPLK). W czasie, gdy TWR MIL EPLK nie pracuje, statki powietrzne podczas ruchu naziemnego na częstotliwości (Air-to-Air) 123,450 MHz prowadzą „korespondencje rozgłaszania” o własnych zamiarach, o wykonywanych i planowanych manewrach.

POJAZDY MECHANICZNE

Poruszanie się pojazdów mechanicznych po lądowisku dozwolone tylko w przypadku prac pielęgnacyjnych na lądowisku, za zgodą Zarządzającego.

OSOBY PIESZE

Osoby piesze mogą poruszać się wzdłuż północnej krawędzi lądowiska.

PALIWO

Paliwo AVGASS 100-LL nie jest dostępne.

Benzyna PB98 dostępna po wcześniejszym uzgodnieniu.

Chcesz o coś zapytać?

Napisz lub zadzwoń. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Ldzań, PL
7:29 am, 15 czerwca, 2024
bezchmurnie 17°C
bezchmurnie
Wind: 9 Km/h
Pressure: 1012 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 04:24
Sunset: 21:02